Skip to main content

Akvagij(um) značenje

šta znači Akvagij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvagij(um) (latinski aqua voda, agere voditi) prav. pravo odvođenja vode, pravo isuši-vanja zemljišta; akvatikum.

Reč Akvagij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа вода, агере водити) прав. право одвођења воде, право исуши-вања земљишта; акватикум.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a