Skip to main content

Akvalung značenje

šta znači Akvalung

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvalung (latinski aqua, eng. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom.

Reč Akvalung sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, енг. лунг плућа) апарат који рониоцима омогућава дисање под водом.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a