Skip to main content

Akvanautika značenje

šta znači Akvanautika

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvanautika (latinski aqua, nautika, v.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana.

Reč Akvanautika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, наутика, в.) роњење и испитивање најдубљих делова океана.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a