Skip to main content

Akvaped značenje

šta znači Akvaped

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvaped (latinski aqua, pes, pedis noga) podvodni bicikl.

Reč Akvaped sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, пес, педис нога) подводни бицикл.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a