Skip to main content

Akvaplan značenje

Šta znači Akvaplan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvaplan (latinski aqua, planus ravan)sport: široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi.

Reč Akvaplan napisana unazad: nalpavka

Akvaplan se sastoji od 8 slova.

Šta je Akvaplan

На Ћирилици: (лат. аqуа, планус раван) сп. широка даска везана за моторни чамац која служи за вожњу по води.

Slično: 
Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a