Skip to main content

Akvaplaning značenje

šta znači Akvaplaning

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvaplaning (eng. aquaplaning)sport: vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac.

Reč Akvaplaning sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. аqуапланинг) сп. врста скијања на води аквашгадодгкоји вуче моторни чамац.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a