Skip to main content

Akvarelist(a) značenje

šta znači Akvarelist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvarelist(a) (fr. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama.

Reč Akvarelist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. аqуареллисте) сликар који ради воденим бојама.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a