Skip to main content

Akvarij(us) značenje

šta znači Akvarij(us)

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvarij(us) (latinski aquarius)astronomija: Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova).

Reč Akvarij(us) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуариус) астр. Водолија (један од дванаест небеских знакова).


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a