Skip to main content

Akvaterarij(um) značenje

šta znači Akvaterarij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvaterarij(um) (latinski aqua, terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije).

Reč Akvaterarij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, терра земља) посуда у којој се држе и таје водоземци (амфибије).


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a