Skip to main content

Akvatičan značenje

šta znači Akvatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvatičan (latinski aquaticus) podvodan, vlažan, močvaran, barovit; koji živi u vodi, pokraj vode, vodeni; akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima, vodene biljke

Reč Akvatičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуатицус) подводан, влажан, мочваран, баровит; који живи у води, покрај воде, водени; акватичне биљке оне које расту по баровитим местима, водене биљке


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a