Skip to main content

Akvestus konjugalis značenje

Šta znači Akvestus konjugalis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvestus konjugalis (od latinske reči: acquestus conjuga-lis) prav. zajednička tekovina muža i žene.

Reč Akvestus konjugalis napisana unazad: silagujnok sutsevka

Akvestus konjugalis se sastoji od 19 slova.

Šta je Akvestus konjugalis

На Ћирилици: (нлат. ацqуестус цоњуга-лис) прав. заједничка тековина мужа и жене.

Slično: 
Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a