Skip to main content

Akvestus konjugalis značenje

šta znači Akvestus konjugalis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvestus konjugalis (od latinske reči: acquestus conjuga-lis) prav. zajednička tekovina muža i žene.

Reč Akvestus konjugalis sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацqуестус цоњуга-лис) прав. заједничка тековина мужа и жене.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a