Skip to main content

Akvizitor značenje

šta znači Akvizitor

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvizitor (latinski acquisitor) čovek koji nešto stiče, zarađuje, nabavlja ili zadobiva.

Reč Akvizitor sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ацqуиситор) човек који нешто стиче, зарађује, набавља или задобива.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a