Skip to main content

Akvizitum značenje

šta znači Akvizitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvizitum (latinski acquisitum) nešto što je zadobiveno, nabavljeno, stečeno.

Reč Akvizitum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ацqуиситум) нешто што је задобивено, набављено, стечено.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a