Skip to main content

Ala breve takt značenje

šta znači Ala breve takt

Na latinici: Definicija i značenje reči Ala breve takt (ital. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji, odn. diri-guje na dva poteza umesto na četiri.

Reč Ala breve takt sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (итал. а ла бреве такт) такт од четири четвртине који се броји, одн. дири-гује на два потеза уместо на четири.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a