Skip to main content

Alah značenje

šta znači Alah

Na latinici: Definicija i značenje reči Alah (arap. a-ilah) bbg, pravi bog.

Reč Alah napisana unazad: halA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. а-илах) ббг, прави бог.

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a