Skip to main content

Alafranka značenje

šta znači Alafranka

Na latinici: Definicija i značenje reči Alafranka (ital. alla franca) na evropski način, po evropski, po zapadnjački (za razliku od turskog, orijentalskog, islamskog);suprotno:: alaturka

Reč Alafranka sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. алла франца) на европски начин, по европски, по западњачки (за разлику од турског, оријенталског, исламског); супр.: алатурка


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a