Skip to main content

Alacija značenje

šta znači Alacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alacija (od latinske reči: alatio, latinski alatus krilat) davanje krila;figurativno: ubrzanje, požurivanje.

Reč Alacija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. алатио, лат. алатус крилат) давање крила; фиг. убрзање, пожуривање.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a