Skip to main content

Alapača značenje

šta znači Alapača

Na latinici: Definicija i značenje reči Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračara, pajavica, pričapica, čegrtaljka , bpebetuša, praznopričalica, ogovarateljica, kreketuša....

Reč Alapača sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: жена која много прича и оговара брбљавица, езичара, торокуша, трачара, пајавица, причапица, чегртаљка , бпебетуша, празнопричалица, оговаратељица, крекетуша....


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a