Skip to main content

Alapača značenje

Šta znači Alapača


Alapača

latinica:

Definicija i značenje reči Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračara, pajavica, pričapica, čegrtaljka , bpebetuša, praznopričalica, ogovarateljica, kreketuša....

Reč Alapača napisana unazad: ačapala

Alapača se sastoji od 7 slova.

sta je Alapača

Slično:
Šta znači Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Šta znači Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, toroku...
Šta znači Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Šta znači Alah bbg, pravi bog....
Šta znači Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: a...
Šta znači Alaun stipsa....