Skip to main content

Alatničar značenje

šta znači Alatničar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alatničar onaj koji izrađuje alat

Reč Alatničar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: онај који израђује алат


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a