Skip to main content

Alatničar značenje

Šta znači Alatničar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alatničar onaj koji izrađuje alat

Reč Alatničar napisana unazad: račintala

Alatničar se sastoji od 9 slova.

Šta je Alatničar

На Ћирилици: онај који израђује алат

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a