Skip to main content

Alatničar

Šta znači Alatničar


Alatničar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Alatničar onaj koji izrađuje alat

Reč Alatničar napisana unazad: račintala

Alatničar se sastoji od 9 slova.

sta je Alatničar

Slično:
Šta znači Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Šta znači Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, toroku...
Šta znači Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Šta znači Alah bbg, pravi bog....
Šta znači Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: a...
Šta znači Alaun stipsa....