Skip to main content

Alagoskop značenje

šta znači Alagoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Alagoskop (od grčke reči: plagos strana, skopeo posmatram) sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra.

Reč Alagoskop sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плагос страна, скопео посматрам) справа која показује стране света; справа која показује правац дувања ветра.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a