Skip to main content

Ala marna značenje

šta znači Ala marna

Na latinici: Definicija i značenje reči Ala marna (ital. alla marcia) iuz. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša, koračnice.

Reč Ala marna sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. алла марциа) иуз. ознака да композицију треба извести у темпу марша, корачнице.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a