Skip to main content

Ala prima značenje

šta znači Ala prima

Na latinici: Definicija i značenje reči Ala prima (ital. alla prima)slikarstvo: odmah, najednom slikati,to jest bez prethodnog gruntiranja

Reč Ala prima sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. алла прима) слик. одмах, наједном сликати, тј. без претходног грунтирања


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a