Skip to main content

Alabandizam značenje

šta znači Alabandizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alabandizam umetničko ošljarenje, umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda, gde je vladao rđav umetnički ukus).

Reč Alabandizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: уметничко ошљарење, уметничка дрљотина (по каријском граду Ала-банда, где је владао рђав уметнички укус).


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a