Skip to main content

Alabastar značenje

šta znači Alabastar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alabastar (od grčke reči: alabastros, latinski alabastrum) št. naročita, veoma tvrda vrsta gipsa, u vodi teško rastvorljiv; alabastersko staklo mutno, poluprovidno staklo.

Reč Alabastar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. алабастрос, лат. алабаструм) шт. нарочита, веома тврда врста гипса, у води тешко растворљив; алабастерско стакло мутно, полупровидно стакло.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a