Skip to main content

Alaj-barjak značenje

Šta znači Alaj-barjak

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaj-barjak (tur. alay bayragi) glavna vojnička zastava.

Reč Alaj-barjak napisana unazad: kajrab-jala

Alaj-barjak se sastoji od 11 slova.

Šta je Alaj-barjak

На Ћирилици: (тур. алаy баyраги) главна војничка застава.

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo