Skip to main content

Alaj značenje

šta znači Alaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaj (tur. alay) vojska, odeljenje konjanika; parada, svečana povorka; gomila, svetina, mnoštvo

Reč Alaj napisana unazad: jalA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. алаy) војска, одељење коњаника; парада, свечана поворка; гомила, светина, мноштво

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a