Skip to main content

Alajbegova slama značenje

šta znači Alajbegova slama

Na latinici: Definicija i značenje reči Alajbegova slama ono što nema vlasnika, ono o čemu niko ne vodi računa. alajka (tur. halayik) 1. robinja, sluškinja; 2. žena opaka jezika, jezičara; 3. pokvarena, raspusna, nemoralna žena.

Reč Alajbegova slama sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: оно што нема власника, оно о чему нико не води рачуна. алајка (тур. халаyик) 1. робиња, слушкиња; 2. »сена опака језика, језичара; 3. покварена, распусна, неморална жена.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a