Skip to main content

Alal značenje

šta znači Alal

Na latinici: Definicija i značenje reči Alal (arap. halal,od turske reči: helal ono pggo je pravedno) blagoslov, sreća; u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto; alal im (mu) vera bravo! odlično!

Reč Alal napisana unazad: lalA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. халал, тур. хелал оно пгго је праведно) благослов, срећа; у изразима: нека му је алал нека му је просто; алал им (му) вера браво! одлично!

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a