Skip to main content

Alalija značenje

šta znači Alalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alalija (od grčke reči: a-, lalein brbljati)medicina: nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima

Reč Alalija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, лалеин брбљати) мед. немогућност изговарања артикулисаних гласова услед поремећаја у говориим органима


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a