Skip to main content

Alaliti, halaliti značenje

šta znači Alaliti, halaliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaliti, halaliti (tur. od helal) l. oprostiti se, pozdraviti se, oprostiti se na rastanku; 2. pokloniti.

Reč Alaliti, halaliti sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (тур. од хелал) л. опростити се, поздравити се, опростити се на растанку; 2. поклонити.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a