Skip to main content

Alantijazis značenje

šta znači Alantijazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Alantijazis (od grčke reči: allas, allantos kobasica)medicina: oboljenje usled trovanja kobasicom; botulizam.

Reč Alantijazis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аллас, аллантос кобасица) мед. обољење услед тровања кобасицом; ботулизам.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a