Skip to main content

Alantoidna tečnost značenje

šta znači Alantoidna tečnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Alantoidna tečnost zool. tečnost koja se nalazi između alantoide i amniona

Reč Alantoidna tečnost sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: зоол. течност која се налази између алантоиде и амниона


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a