Skip to main content

Alarm značenje

šta znači Alarm

Na latinici: Definicija i značenje reči Alarm (fr. alarme,od italijanske reči: all-arme) vojska: uzbuna, poziv ili znak ka oružju; nemir, nespokojstvo, zabrinutost; strah.

Reč Alarm sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аларме, итал. алл-арме) вој. узбуна, позив или знак ка оружју; немир, неспокојство, забринутост; страх.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a