Skip to main content

Alarmantan značenje

šta znači Alarmantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alarmantan (fr. alarmant) uznemiravan, koji uznemiruje, uznemirujući, koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost, obespokojavajući.

Reč Alarmantan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. алармант) узнемираван, који узнемирује, узнемирујући, који изазива или ствара неспокојство и забринутост, обеспокојавајући.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a