Skip to main content

Alarmirati značenje

šta znači Alarmirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alarmirati (fr. alarmer) uzbuniti, u zbunjivati, praviti uzbunu, pozvati ka oružju; uznemiriti, zastrašiti, obespokojiti.

Reč Alarmirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. алармер) узбунити, у збуњивати, правити узбуну, позвати ка оружју; узнемирити, застрашити, обеспокојити.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a