Skip to main content

Alarmist značenje

šta znači Alarmist

Na latinici: Definicija i značenje reči Alarmist (fr. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti.

Reč Alarmist sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. алармисте) разносач узнемиру-јућих вести.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a