Skip to main content

Alas značenje

šta znači Alas

Na latinici: Definicija i značenje reči Alas (mađ. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom, ribar; halas.

Reč Alas sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (мађ. халасз) онај који се бави риболо-вом, рибар; халас.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a