Skip to main content

Alat

Šta znači Alat


Alat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Alat alat (od arapske reči: alat, od turske reči: alat) pribor, sve što je potrebno za rad, naročito ručni, oruđe.

Reč Alat napisana unazad: tala

Alat se sastoji od 4 slova.

sta je Alat

Slično:
Šta znači Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Šta znači Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, toroku...
Šta znači Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Šta znači Alah bbg, pravi bog....
Šta znači Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: a...
Šta znači Alaun stipsa....