Skip to main content

Alat značenje

šta znači Alat

Na latinici: Definicija i značenje reči Alat alat (arap. alat,od turske reči: alat) pribor, sve što je potrebno za rad, naročito ručni, oruđe.

Reč Alat napisana unazad: talA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: алат (арап. алат, тур. алат) прибор, све што је потребно за рад, нарочито ручни, оруђе.

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a