Skip to main content

Alata značenje

šta znači Alata

Na latinici: Definicija i značenje reči Alata (latinski afferre doneti, donositi, allatus donesen) pl. sve ono što žena donese sobom kad se udaje, miraz, prćija.

Reč Alata sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. афферре донети, доносити, аллатус донесен) пл. све оно што »сена донесе собом кад се удаје, мираз, прћија.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a