Skip to main content

Alatracija značenje

šta znači Alatracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alatracija (od latinske reči: allatratio) lajanje na; napad na nekog grdnjama.

Reč Alatracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аллатратио) лајање на; напад на неког грдњама.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a