Skip to main content

Alatura značenje

Šta znači Alatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Alatura (od latinske reči: allatura, afferre donositi)pravo: miraz; dodatak u novcu za izdržavanje kuće.

Reč Alatura napisana unazad: arutala

Alatura se sastoji od 7 slova.

Šta je Alatura

На Ћирилици: (нлат. аллатура, афферре доносити) прав. мираз; додатак у новцу за издржавање куће.

Slično: 
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Alaun stipsa....
Sve reči na slovo a