Skip to main content

Alaturka značenje

šta znači Alaturka

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaturka (ital. alla turca) na turski način, po turski (za razliku od evropskog, zapadnjačkog);suprotno:: alafrZnka.

Reč Alaturka sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. алла турца) на турски начин, по турски (за разлику од европског, западњачког); супр.: алафрЗнка.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a