Skip to main content

Alaun značenje

šta znači Alaun

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaun (nem. Alaun, latinski alumen) stipsa.

Reč Alaun sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Алаун, лат. алумен) стипса.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a