Skip to main content

Alba Greka značenje

šta znači Alba Greka

Na latinici: Definicija i značenje reči Alba Greka (latinski Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beogradno:

Reč Alba Greka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. Алба Граеца) један од старих назива за Београд.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a