Skip to main content

Albuminozan značenje

šta znači Albuminozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Albuminozan (od latinske reči: albuminosus) koji sadrži belančevinu, belančevit.

Reč Albuminozan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. албуминосус) који садржи беланчевину, беланчевит.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a