Skip to main content

Albuminska hartija značenje

šta znači Albuminska hartija

Na latinici: Definicija i značenje reči Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i na toplom vazduhu osušena belančevina.

Reč Albuminska hartija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: фотографска хартија за чију се израду употребљава из јаја извађена и на топлом ваздуху осушена беланчевина.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a