Skip to main content

Albumoze značenje

šta znači Albumoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Albumoze (latinski albus beo)daziologija: supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja.

Reč Albumoze sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео) физиол. супстанце између беланчевина и пептона које се стварају у желуцу и гуштерачи за време варења.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a