Skip to main content

Albuminoidi značenje

šta znači Albuminoidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Albuminoidi (latinski albus beo) ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorive.

Reč Albuminoidi sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео) нед. супстанције по саставу и пореклу сличне правим беланчевинама, од којих се разликују углавном по томе што им недостају неке амино-киселине и што су нераствориве.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a