Skip to main content

Albuminurija značenje

šta znači Albuminurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Albuminurija (latinski albumen, od grčke reči: ureo mokrim) med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bolesti bubrega i dr.

Reč Albuminurija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. албумен, грч. урео мокрим) мед. излучивање беланчевине мокраћом, као знак шећерне болести, болести бубрега и др.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a