Skip to main content

Alba značenje

šta znači Alba

Na latinici: Definicija i značenje reči Alba (latinski albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana; bela, do zemlje duga, košulja katoličkih sveštenika za vreme mise.

Reč Alba sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео) дуга бела туника код старих Римљана; бела, до земље дуга, кошуља католичких свештеника за време мисе.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a